Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Prace dyplomowe

Oferowane przeze mnie tematy prac dyplomowych można znaleźć na portalu WMI UAM.

Zasady pisania prac

(teksty dostępne w bibliotece WMI UAM)

  • J. Musielak, Praca magisterska na kierunku matematycznym, wskazówki metodyczne, Prace Ośrodka Metodycznego dla Pracujących, nr 5, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1968
  • J. E. Littlewood, Kunszt pracy matematyka, Wiadomości Matematyczne 14 (1972), 81−91
  • N. E. Steenrod, P. R. Halmos, M. M. Schiffer, J. A. Dieudonne, Jak pisać teksty matematyczne, Wiadomości Matematyczne 21 (1978), 29−81
  • A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Forma

Zachęcam do pisania prac z wykorzystaniem systemu LaTeX. Oprogramowanie można pozyskać: dla systemu Windows MikTeX oraz Linux TeX Live.

Klasa >>praca-dyplomowa<<

Plik z opracowaną przez mnie klasą do składu pracy dyplomowej dostępny jest jako repozytorium GIT. Aby pozyskać pliki należy zainstalować program GIT, a następnie pobrać repozytorium komendą

git clone https://mleczko.faculty.wmi.amu.edu.pl/git/praca-dyplomowa.git

Aktualizacja plików odbywa się z wykorzystaniem komendy git pull. Pliki objęte są licencją Creative Commons BY-NC-SA, szczegóły znajdują się na stronie Creative Commons.

Do wpisywania pracy służy plik praca.tex. Proszę koniecznie zmienić nazwę tego pliku (np. na swoje nazwisko).

TeX dla początkujących

Prezentacja wprowadzająca do TeX-a (plik pdf oraz plik źródłowy) dostępna jest jako repozytorium GIT. Aby pozyskać pliki należy zainstalować program GIT, a następnie pobrać repozytorium komendą

git clone https://mleczko.faculty.wmi.amu.edu.pl/git/tex-przewodnik.git

Aktualizacja plików odbywa się z wykorzystaniem komendy git pull. Pliki objęte są licencją Creative Commons BY-NC-SA, szczegóły znajdują się na stronie Creative Commons.

Poradniki